De website van Hugs & Things, www.hugs-and-things.nl, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan gebeuren dat niet alle informatie op deze website actueel, juist en/of volledig is.

De inhoud van deze website is slechts ter informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie (bijvoorbeeld tariefinformatie) worden ontleend.
Uitzondering hierop vormen de algemene voorwaarden van Hugs & Things. Op alle producten en diensten van Hugs & Things zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Ik heb geprobeerd om alle artikelen zo kleurecht mogelijk weer te geven. Het kan echter voorkomen dat de kleur van een artikel in het echt anders oogt dan op de website. Dit kan onder andere komen door beeldscherminstellingen.

Hoewel er op deze website instructies worden gegeven voor het veilig rijgen en knopen, is Hugs & Things niet aansprakelijk voor gevaarlijke situaties of problemen die optreden bij het gebruik van door de klant zelf geregen artikelen. Houd je aan de maximale lengte voor bijvoorbeeld speenkoorden, zodat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, en neem nooit genoegen met een 'ondeugdelijk' geregen artikel.

Let op: Als je als ondernemer artikelen verkoopt die gemaakt zijn met materialen die je bij mij besteld hebt, is het je eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de geldende normen (bijv. speelgoedrichtlijn) en je artikelen volgens die normen te laten testen.

Hugs & Things behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hugs and Things.