• Alle producten zijn toegevoegd aan je winkelwagen.

Disclaimer

De website van Hugs & Things, www.hugs-and-things.nl, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan gebeuren dat niet alle informatie op deze website actueel, juist en/of volledig is.

De inhoud van deze website is slechts ter informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie (bijvoorbeeld tariefinformatie) worden ontleend.
Uitzondering hierop vormen de algemene voorwaarden van Hugs & Things. Op alle producten en diensten van Hugs & Things zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Hoewel er op deze website instructies worden gegeven voor het veilig rijgen en knopen, is Hugs & Things niet aansprakelijk voor gevaarlijke situaties of problemen die optreden bij het gebruik van door de klant zelf geregen artikelen.

Hugs & Things behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hugs and Things.